1-800-818-6434info@purehealthcorpus.com
Ruby of the Sea® oil
Calanus Finmarchicus is an arctic zooplankton found in the pristine Norwegian sea. This all natural Calanus® oil is shown to increase energy and endurance and may reduce the risks of heart disease.

Mai Thi Bich Tran, 68 tuổi, ở San Jose

Tiêu thụ:  Khi đang đau, 3 tháng đầu tôi uống 4 viên (2 viên vào buổi sáng và 2 viên vào buổi trưa), sau đó tôi cảm thấy bớt đau thì tôi giảm liều thuốc (uống 2 viên vào buổi sáng) mỗi ngày.

Tóm lược: Hiện tại tôi 68 tuổi và tôi đang bị bệnh tim. Tôi cũng đang có vấn đề về đi bộ. Đầu gối và các khớp xương tôi rất đau nhức và tôi không thể đi hoặc làm bất cứ những công việc chung quanh nhà. Sức khỏe của tôi cũng yếu. Tôi đã từng đi gặp bác sĩ và họ cho tôi thuốc uống và bắt tôi phải mang loại vớ áp lực y khoa nhưng nó không có giúp.

Chữa trị tự nhiên: Thuốc Ruby of the Sea Oil này đã thật sự giúp tăng cường sức mạnh đôi chân của tôi và sự di chuyển. Sau khi dùng thuốc Ruby of the Sea Oil được 3 tháng, một ngày uống 4 viên (2 viên vào buổi sáng và 2 viên vào buổi trưa). Tôi có thể đi bộ lại được. Tôi càng uống thuốc này thì tôi cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn mỗi ngày. Tôi là người tin tưởng vào thuốc Ruby of the Sea Oil.

---------------------------------------------------------

Summary: I am currently 68 years old and I have heart problems. I also currently have a problem with walking. My knee and joints are very painful and I can’t walk or do anything around the house. I’m weak as well. I went to the doctor and he gave me medicine and made me wear compression socks but it did not help.  

Natural Repair: This Ruby of the Sea oil really helped me gain my leg strength and mobility. After taking Ruby of the Sea Oil for 3 months with 4 softgels a day (2 softgels in the morning and 2 softgels in the afternoon), I’m able to walk again. The more I take it the better I feel everyday. I am a believer in Ruby of the Sea.

Ruby of the Sea® Oil is the only 100% natural marine oil in the world that helps to promote superior overall health. It provides antioxidants and anti-inflammatories to all areas of cardiovascular and metabolic issues.

Suggested use:

Take 2 softgels or 4 softgels per day. If you have aches and pain or want a boost in your health, you may want to take 4 softgels per day (2 softgels in the morning and 2 softgels in the afternoon).

Clinical Trials: All patients are taking 4 softgels a day in their trials.

Caution:

Consult your physician or health care provider prior to use if you are pregnant, nursing, taking anticoagulants or other medications, or if you have a medical condition. Keep out of reach of children.

Cognitive function

Heart health

Eye health

Skin hydration

Joint health

Digestive health

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.